Fast installation av nätverksuttag

  • Slitsverktyget
  • Steg 1 – Plinten
  • Steg 2 – Skala kabeln
  • Steg 3 – Placering av ledarna
  • Steg 4 – Montering

Vid installationer av nätverkskabel i hela huset är det snyggt och mycket effektivt att sätta nätverksuttag i alla rum som ska ha tillgång till nätverket. Detta kapitel visar hur en solid nätverkskabel monteras i ett utanpåliggande nätverksuttag med plint. För att ansluta ledarna i plinten används ett slitsverktyg (kallas även kroneverktyg).

Utöver verktygen som visas i förra kapitlet behövs även ett slitsverktyg för att kunna montera kabelparen i nätverksuttagets plintar. Verktygen finns i många olika utföranden och material. De lite mer avancerade verktygen har även en inbyggd sax som klipper av den överblivna delen av ledaren samtidigt som den pressas fast.

 Enports utanpåliggande nätverksuttag Uttag utan lock med synlig plint

Steg 1 – Plinten

När locket på uttaget öppnas blir plinten synlig. Det finns fyra slitsar på varje sida av plinten. Instruktionen för hur ledarna ska kopplas är tydlig och enkel. Det går att välja mellan EIA/TIA 568 A- och B-koppling. Denna guide visar hur kabeln kopplas enligt B-kopplingen som är den vanligaste i Sverige. Båda sätten fungerar så länge samma används på båda kabeländarna.

Steg 2 – Skala kabeln

Börja med att skala av kabeln; ungefär tre centimeter är lagom. Då detta är en fast installation ska solid kabel användas. Slitsen i plinten är nämligen gjord för solida ledare så att anslutningen blir både mekaniskt och elektriskt stabil.

 Skala gärna av lite extra ytterisolering om det finns marginal på kabeln. Undvik dock att tvinna upp par­ledarna för mycket.

Steg 3 – Placering av ledarna

Placera ledarna i rätt färgordning efter instruktionen i uttaget. I denna bok kopplar vi enligt B-strukturen (observera att färgordningen kan skilja mellan uttag av olika fabrikat). Tvinna först upp paren en bit, men inte för mycket för att undvika impedans- och överhörningsproblem. 13 mm är maximalt för kat5e-kabel och 5 mm för kat6-kabel. Se till att ytterisoleringen hamnar rätt så att dragavlastningen (i vårt fall ett buntband) kan spänna runt den istället för runt ledarna.

Tänk på att ledarna ska vara av samma längd. Fokusera inte på hur mycket som sticker ut, utan tänk på var knivarna skär. Det innebär att vissa ledare måste böjas i en omväg innan de kommer fram till slitsen.

De enskilda ledarna ska inte skalas eftersom plintens slitsförbindning är av LSA-typ (Lödfri, Skruvfri och Avisoleringsfri). Slitsen kommer att skära genom isoleringen och ge en perfekt förbindelse.

 

Ytterisoleringen sitter på rätt plats och kan senare spännas fast med buntbandet. Innerledarna är alla lika långa och paren är inte upptvinnade mer än 13 mm (kat 5e) / 5 mm (kat 6) sett fram till slitsen.

Steg 4 – Montering

När alla ledare kan nå sin slits och är lagda på sin plats, är det dags att montera fast dem i plinten. Pressa ner kabeln i slitsförbindningen med slitsverktyget. Avancerade verktyg klipper även ledaren till rätt längd i samma moment som monteringen. 

Var noga med att parledarna får samma längd.

Dra åt dragavlastningen (buntbandet) när paren sitter rätt och har fått förbindelse. Dra inte åt överdrivet hårt eftersom det kan förändra kabelns elektriska egenskaper. Efter det återstår endast att sätta tillbaka locket för att uttaget ska vara färdig­monterat. I de flesta fall följer det med skruvar eller dubbelhäftande tejp så att uttaget kan ­monteras på väggar och lister.

 

Tänk på att buntbandet ska spänna över ytterhöljet och inte parledarna.