Homeplug-lösningar

I äldre hus är det ovanligt med nätverksuttag i alla rum. Det går att installera nätverks­uttag i efterhand och hur det görs behandlas i Nätverk 19. För att slippa dra ny kabel går det att använda de befintliga elkablarna i väggarna för att skicka nätverks­signalen över dem istället. Genom att koppla in en så kallad homeplug i ett vanligt eluttag ­förvandlas det till ett nätverksuttag.

Användningsområde #1

Homeplugs har många användningsområden. Ett av dem är om bredbandsuttaget ­sitter fel eller om ADSL-modemet står för långt bort från datorn. Det problemet löses lätt genom att sätta en homeplug vid nätverksuttaget eller modemet och en annan homeplug vid datorn. Lösningen är helt transparent och de involverade enheterna märker ingen skillnad mot användning av vanlig nätverkskabel. Homeplugs passar därför även ­utmärkt till spelkonsoler, digital-TV-mottagare, TV-apparater med inbyggda media­spelare och alla typer av datorer, helt oberoende av operativsystem. Det fungerar helt enkelt i alla sammanhang där apparaterna är utrustade med ett nätverkskort.

Användningsområde #2

Det är inte alltid routern får en optimal placering. Det kan exempelvis bero på att det är svårt att dra kablar dit den egentligen borde stå. Kablarna till datorerna hade kanske blivit kortare om routern hade placerats någon annanstans, eller så hade det trådlösa nätverket fått täckning i hela huset om routern hade gått att ­placera lite mer strategiskt. Genom att använda homeplugs kan routern placeras helt fritt.

Användningsområde #3

Homeplugs kan också användas för att skicka IPTV och andra mediatjänster. Det är inte alltid TV:n står där triple play-modemet är placerat.

Användningsområde #4

Det går även lätt att bygga upp ett helt nätverk med homeplugs och få ett nätverksuttag i varje rum. Börja då med att ansluta internetuppkopplingen till routerns WAN-port. Koppla sedan vidare en av routerns utgångar till en homeplug. Placera slutligen ut ­resten av homeplug-enheterna och låt dem söka upp och skapa en förbindelse med ­varandra. Varje homeplug fungerar då som uttaget på en switch. Fem separata homeplugs får alltså samma funktionalitet som en femportsswitch. Normalt krävs ingen ­konfiguration utan lösningen går att använda direkt.

 Ett hemnätverk sammankopplat med homeplugs.

Användningsområde #5

I vissa hus kan det vara svårt att få trådlös nätverkstäckning överallt. Då går det att ­placera ut accesspunkter (se Nätverk 7) på strategiska platser och skicka ­signalen fram till dem via homeplugs. Om routern exempelvis står på mellanvåningen och den trådlösa signalen inte når ned till källaren, är detta en mycket smidig lösning. Då ­kopplas en home­plug till routern och en annan kopplas in någonstans nere i källaren. Till homeplug-enheten i källaren ansluts sedan en accesspunkt som sänder ut det tråd­lösa ­nätverket. Eftersom denna lösning har blivit så populär finns det numera homeplug-enheter med inbyggda accesspunkter.

 Exempel på homeplug med inbyggd accesspunkt