Skapa åtkomst över internet

Många vill kunna nå sin NVR eller kamera över internet och då måste ytterligare några inställningar göras. Först och främst bör det skapas ett domännamn som gör det lätt att komma ihåg vilken adress som ska skrivas i adressfältet för att komma till det lokala nätverket. För det andra måste rätt portar öppnas i routern så att trafiken kan fortsätta genom den och hela vägen in till NVR:en eller kameran.

Dynamisk DNS

Det endast routern som exponeras ut mot internet. Det är den som får en IP-adress av internetleverantören.

Problemet är att IP-adressen är dynamisk och byts ut med jämna mellanrum (om operatören inte erbjuder en ­statisk IP-adress).

Du kan se vilken IP-adress du har för tillfället genom att besöka webb­platsen www.whatismyipaddress.com. Det är dock inte säkert att du har samma adress ­imorgon.

För att ansluta över internet till det lokala nätverket skrivs routerns externa IP-adress in i webbläsarens adressfält. Eftersom adressen kan ändras över tid är det dock inte helt lätt att veta vilken adress det är som ska skrivas där. För att lösa detta problem knyts routern till en dynamisk DNS-tjänst. Här följer några exempel på sådana tjänster. ­Routern föreslår själv tjänster som den har förkonfigurerat stöd för.

Dyn.com är en av de mest använda tjänsterna. Där går det att köpa ett domännamn som alltid är kopplat till routern. Det går även att få ett domännamn gratis genom att först testa en av deras betaltjänster. No-IP och DlinkDDNS erbjuder gratistjänster helt öppet.

Börja med att registrera ett konto med tillhörande domännamn hos någon av de nämnda DNS-tjänsteleverantörerna. Gå sedan in i routern och välj funktionen Dynamisk DNS. Där ska samma uppgifter som registrerades på den dynamiska DNS-tjänsten fyllas i.

När detta är klart kommer du till din NVR eller kamera om du skriver in det registrerade domännamnet i webbläsaren. Routern vet ju alltid vilken ­extern IP-adress den har. Om operatören tilldelar abonnenten en ny IP-adress under­rättar routern den dynamiska DNS-tjänsten, så att det registrerade domännamnet ­länkas vidare till den nya IP-adressen istället.